Hautauksen ennakkosuunnittelu

Hautauksen ennakkosuunnittelu

Monesti omaan kuolemaan liittyviin ajatuksiin sisältyy huoli siitä, miten jälkeenjäävät selviävät niistä monista kysymyksistä, joita läheisen kuolema tuo väistämättä eteen. Lähimpiään ei haluaisi tarpeettomasti rasittaa sen enempää käytännön kuin taloudellisillakaan ongelmilla. Monella – varsinkin yksinäisillä henkilöillä – on huolena se, ettei oman kuoleman jälkeen ole välttämättä ketään sellaista, joka huolehtisi hautajaisjärjestelyistä. Halutessa voi tehdä hautaustestamentin.

Jos tarvitset apua tai neuvoja, ota yhteyttä: soita 0400 488909